Ogma Sp. z o.o.

 >> Seminaria >> Przed egzaminem 

 Mapa strony

List uczestnika :: Szczegółowy program :: Pytania 

 

 

 

Ostatnie Dzienniki:

Szkolenie przed egzaminem brokerskim

Często zadawane pytania

Szczegółowy program

 

Egzamin brokerski to faktycznie poważne wyzwanie. Ze względu na olbrzymi wymagany zakres materiału - od podstaw prawnych i kodeksu cywilnego po bardzo szeroko rozumiane produkty ubezpieczeniowe występujące na polskim rynku - egzamin sprawia kłopot nawet osobom z wieloletnią praktyką...

Zawsze według aktualnych przepisów prawa ubezpieczeniowego!!!

Tym wszystkim, dla których egzamin ma być kolejnym krokiem w rozwoju ich kariery, mamy przyjemność zaproponować kolejną już edycję szkolenia przygotowującego do egzaminu brokerskiego. Dokładamy wszelkich starań, by nasz kurs pozwolił wszystkim jego uczestnikom na przekroczenie MAGICZNEJ granicy 75 punktów. Nie ukrywamy przy tym, że do osiągnięcia tego wyniku obecnie potrzeba - poza naszym kursem - jeszcze dużo, dużo pracy własnej...  

Najbliższy egzamin

Termin egzaminu: 27 czerwca 2017 r.


Uwaga!
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zgłoszenie w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego pisemnego wniosku o przystąpienie do egzaminu na miesiąc przed terminem egzaminu. Całość procedury opisano dokładnie wraz z numerami kont na stronie KNF

Najbliższe szkolenie          

9-11 czerwca 2017 roku => zapisz się <=


W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: seminaria@UWiK.pl lub telefoniczny: 22 844 50 60.

Informacje o szkoleniu

Program naszego szkolenia oparty jest na obowiązującym zakresie tematów egzaminacyjnych dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Staramy się bazować przede wszystkim na rzeczywistych pytaniach, jakie wystąpiły i mogą wystąpić na egzaminie. Wierzymy po prostu, iż w przypadku egzaminu przede wszystkim testowego jest to po prostu najlepsza metoda przygotowania.
Oczywiście pula pytań przygotowywanych przez Komisję Egzaminacyjną na kolejny egzamin jest tajna i wciąż się zmienia. Staramy się jednak wychwycić pewne prawidłowości, schematy, najczęściej powtarzające się zagadnienia. Właśnie tę wiedzę na naszym szkoleniu przekazujemy.
Nie chcemy przy tym tracić cennego czasu wykładów na tematy, gdzie lektor mógłby co najwyżej odtworzyć treść zawartą w podręcznikach. W przypadku historii, cech rozwoju ubezpieczeń, ich gospodarczego znaczenia i innych tematów encyklopedycznych odeślemy raczej uczestników do wskazanych pozycji literatury, podnosząc w czasie spotkań tylko najważniejsze, najczęściej na egzaminach spotykane zagadnienia z tego zakresu oraz oczywiście pozostawiając możliwość konsultacji.
W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości prosimy o maila na adres: seminaria@UWiK.pl.

Często zadawane pytania

Szczegółowy program

Cennik

Wszystkie ceny podane są w kwotach NETTO

Cena obejmuje:
+ wykłady,
+ materiały szkoleniowe.
Uwaga!!
1. Podane ceny wskazują koszt szkolenia dla jednej osoby
2. Aktualna cena każdego szkolenia podana jest zawsze w formularzu zamówienia.

 

Elementy dodatkowe  

Zgoda na nagranie szkolenia - tylko dźwięk
(uwaga! wyłącznie do osobistego użytku uczestnika szkolenia; bez prawa kopiowania lub publicznego odtwarzania)
 1 950 zł zamów
Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia 250 zł zamów

Warunki zamówienia

1. Organizatorem szkolenia jest IMP Sp. z o.o. Zamówienia i wpłaty obsługiwane są przez UWiK Sp. z o.o.

2. Odwołanie zamówienia na szkolenie jest możliwe wyłącznie na 15 dni lub więcej przed pierwszym dniem szkolenia. W przypadku odwołania w podanym terminie pobrana będzie opłata manipulacyjna w wysokości 50% ceny netto szkolenia. Opłata manipulacyjna podlega opodatkowaniu VAT.
3. Płatność za szkolenie powinna być dokonana w ciągu 7 dni od dnia zamówienia nie później jednak niż przed rozpoczęciem szkolenia.

4. Nieopłacenie szkolenia w ciągu 7 dni od dnia zamówienia (za datę płatności uznaje się dzień wpływu pieniędzy na konto) skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia. Przy ponownym zamówieniu obowiązuje cena aktualna w dniu dokonania zamówienia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia bez podania przyczyny.  

Najbliższe szkolenie          

9-11 czerwca 2017 roku => zapisz się <=


W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: seminaria@UWiK.pl lub telefoniczny: 22 844 50 60.

 

Często zadawane pytania

Szczegółowy program

 

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Dziennik Ubezpieczeniowy

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.